Valné zhromaždenie členov klubu v piatok 3.5.2019 o 17:30 hod.

Pozývame všetkých členov klubu na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v piatok 3.5.2019 o 17:30 hod. na zimnom štadióne. Podľa stanov klubu sa Valné zhromaždenie koná 1x do roka, pričom Valné zhromaždenie je najvyšším rozhodujúcim orgánom klubu. Členom klubu, je každý, kto má nejakú spojitosť s klubom a zaplatil v uplynulom roku členský poplatok. Aby bolo Valné zhromaždenie uznášaniaschopné je potrebné aby sme sa zišli v nadpolovičnej väčšine členov klubu. Je to príležitosť pre nás všetkých na stretnutie, kde sa môžeme porozprávať o uplynulej a budúcej hokejovej sezóne.

Výbor HCZM.

 

Oznam pre prípravku.

Letné tréningy prípravky začnú od budúceho týždňa. Budú bývať zhruba v týchto dňoch a časoch:
pondelok 17:15-18:15 štadión
streda 16:30-17:30 telocvičňa
piatok 17:15-18:15 štadión
Na každý týždeň bude uvedený rozpis, tak ako to bývalo doteraz. Toto uvádzam informatívne aby ste sa vedeli predbežne zariadiť. Ďakujem