PRAVIDLÁ

MHL

Moravecká mestská hokejová liga je organizovaná Hokejovým klubom HC Zlaté Moravce. Súťaž sa uskutoční v sezóne 2012/2013.

Podmienky súťaže MHL Zlaté Moravce:
1. Mužstvá, ktoré sa chcú zúčastniť v súťaži MHL 2012/2013 zašlú prihlášku  v období  od 24.11.2012  07.00hod do 30.11.2012 17.00hod na e-mail: hczm@hczm.sk.  Prihlášky sa budú preberať v poradí v akom prišli. Maximálny počet mužstiev je 7. V prípade nesplnenia podmienok niektorého mužstva je automaticky oslovené nasledujúce mužstvo v poradí.

2. Jednotná sada očíslovaných dresov.

3. Minimálny počet hráčov 10 + 1 brankár. Kompletná hráčska, resp. brankárska výstroj. Minimálny vek 16 rokov. Hráči veku 16-18 rokov môžu nastúpiť len na základe písomného súhlasu rodičov.

4. Uhradenie vinkulácie vo výške 100,-Eur pred začiatkom súťaže do 2.12.2012. V prípade neuhradenia vinkulácie bude oslovené ďalšie mužstvo v poradí a mužstvo stráca možnosť zúčastniť sa súťaže.

5. Mužstvá, ktoré uhradili vinkuláciu uhradia štartovné vo výške 500,- €  min. 3 dni pred termínom začatia 1. kola súťaže. Štartovné bude použité na :

1. Prenájom ľadovej plochy v dĺžke 1 a 3/4 hodiny
2. Časomiera + hlásateľ
3. Dvojica rozhodcov
4. Zdravotná služba
5. Usporiadateľská služba

V prípade neuhradenia štartovného bude oslovené ďalšie mužstvo v poradí, pričom prípadne zaplatená vinkulácia bude vrátená, čím ale mužstvo stráca možnosť zúčastniť sa súťaže.

6. V prípade odstúpenia mužstva zo súťaže počas jej priebehu sa štartovné nevracia a mužstvu sa nevracia ani zaplatená vinkulácia

7. V prípade, že mužstvo bude zo súťaže vylúčené za podmienok uvedených nižšie sa štartovné ani vinkulácia nevracia.

Reglement súťaže:

Každé stretnutie sa hrá podľa aktuálnych pravidiel ľadového hokeja schválených SZĽH. Uplatňujú sa nasledujúce výnimky:

1. Stretnutie sa hrá 3 x 15 minút čistého času. Prestávka po 1.tretine 5 min, po druhej  tretine 15 min s úpravou ľadu.
2. Hra na telo je ZAKÁZANÁ. Súboj o puk sa môže uskutočniť len v činnosti hokejka – hokejka v rámci platných pravidiel. Ak vznikne fyzický kontakt blokovaním hráča – hra sa neprerušuje (netrestá). Každé porušenie platných pravidiel sa trestá vylúčením podľa platných pravidiel ľadového hokeja.
3. V prípade remízy sa uskutočňujú 3 samostatné nájazdy. V prípade nerozhodnosti sa pokračuje po jednom nájazde, kým sa nerozhodne o výsledku.

Súťaže sa zúčastňuje 7 mužstiev, ktoré odohrajú súťaž v jednokolovom hracom systéme, kedy každé mužstvo odohrá 6 stretnutí (systém každý s každým).

Systém bodovania je nasledovný:
– za víťazstvo sa víťaznému mužstvu prideľujú 3 body
– za víťazstvo po absolvovaní samostatných nájazdov sa prideľujú  2 body
– za remízu v normálnom hracom čase sa prideľuje 1 bod
– pri rovnosti bodov dvoch mužstiev sa poradie určuje podľa výsledkov vo vzájomnom stretnutí

Pred začiatkom súťaže vedúci družstiev odovzdá organizátorovi súpisku družstva, v ktorej budú uvedené nasledovné údaje: Meno a priezvisko, dátum narodenia. Maximálny počet hráčov na súpiske je 25. Nie je prípustné, aby bol jeden hráč zapísaný na viacerých súpiskách. Súpisku je možné dopĺňať v priebehu súťaže o maximálny počet 3 hráčov. Zmenu je nutné poslať organizátorovi na odsúhlasenie minimálne 3 dni pred odohraním zápasu na adresu hczm@hczm.sk. Výnimku mimo registrácie má brankár, ktorého meno sa na súpiske neuvádza. Každé mužstvo  musí pred zápasom vypísať zápis o stretnutí, kde musí určiť  kapitána a najviac dvoch asistentov kapitána, ktorí majú právo zastupovať mužstvo počas zápasu pri všetkých dohovoroch. Kapitán musí byť označený písmenom „C“. Asistenti kapitána musia byť označení písmenom „A“.

Hracími dňami sú  sobota a nedeľa. Hrací čas 15:30 – 17:15. Hracie dni budú pridelené podľa rozlosovania.

V prípade nemožnosti nastúpiť na zápas v stanovenom termíne, je toto nutné komunikovať s usporiadateľom súťaže, minimálne 3 dni pred termínom stretnutia. V opačnom prípade má  usporiadateľ nárok na vylúčenie mužstva zo súťaže, bez možnosti vrátenia vinkulácie.

  Tresty:

1. Tresty v stretnutí: menší trest znížený na 1,5 min. čistého času, ostatné tresty podľa pravidiel ľadového hokeja

2. Ak hráč počas stretnutia dostane vyšší trest (5min+dokonca), má automaticky zastavenú činnosť na jedno stretnutie. V prípade nutnosti rozhodcovia popíšu priestupok s návrhom na udelenie ďalšieho trestu. O výške trestu rozhodne disciplinárna komisia. V prípade opakovania sa vyšších trestov môže disciplinárna komisia rozhodnúť o vylúčení celého mužstva.

3. Za napadnutie rozhodcu hráčom, alebo funkcionárom klubu (v stretnutí aj po ňom) nasleduje automatické vylúčenie hráča alebo funkcionára klubu zo súťaže MHL. V prípade dvoch napadnutí hráčmi jedného týmu počas súťaže môže disciplinárna komisia rozhodnúť o vylúčení celého mužstva.

4. Pri úmyselnom zrazení hráča zváži disciplinárna komisia MHL ďalšie zotrvanie hráča v súťaži.

5. Ak rozhodca ukončí  v priebehu hry stretnutie za napadnutie rozhodcu, či z iného dôvodu, bude stretnutie ukončené a kontumované (5:0) v neprospech previneného týmu. Prípadné dosiahnuté body hráčov v stretnutí týmu, ktorý sa neprevinil budú zohľadnené v kanadskom bodovaní súťaže MHL.

6. Disciplinárne konanie voči mužstvu, ktoré porušilo pravidlá súťaže vykonáva Výbor HC Zlaté Moravce za účasti vedúcich družstiev zúčastnených strán.

Kontakty:

Michal Varga             tel:   +421 907 748308

Branislav Bartek       tel:   +421 905 309404                              email:   pripravka@hczm.sk

Ing. Marian Pánik      tel:   +421 915 722052                              email:   hczm@hczm.sk

Informácie na:    www.hczm.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.