MANAŽMENT

Výbor:
Ing. Marian Pánik – prezident  tel. 0915 722 052
Branislav Bartek – viceprezident tel. 0905 309 404, email – pripravka@hczm.sk
Dipl. Ing. Mário Ferenc – manažér tel. 0905 184 108
Ing. Peter Krajčovič – člen tel. 0917 427 741 – výstroj
Ing. Marek Minár – člen tel. 0914 384 166 – pokladník
Jozef Herda – člen tel. 0905 362 582
Michal Sahaj – člen tel. 0905 644 432
Radoslav Löbb – člen tel. 0911 031 654 – objednávanie ľadu

Dozorná rada:
Ing. Ján Daniš, admin tel. 0908 879 158, email – jandanis@gmail.com
Anna Šabová
Adriana Tonkovičová

email:  hczm@hczm.sk