Turnaj Agility Summer Cup 25.5.2019

V sobotu 25.5.2019 sa naše deti môžu zúčastniť turnaja Agility Summer Cup v Nitre na Klokočine. Ide o tretinkový hokej. Jedno družstvo pre ročníky 2009/2010 a druhé družstvo pre ročníky 2011/2012. Deti by odohrali 5 zápasov. Štartovné by vychádzalo
cca 30€ na hráča. Kto má záujem nech sa nahlási na email hczm@hczm.sk.

Ďakujem.

 

Valné zhromaždenie členov klubu v piatok 3.5.2019 o 17:30 hod.

Pozývame všetkých členov klubu na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v piatok 3.5.2019 o 17:30 hod. na zimnom štadióne. Podľa stanov klubu sa Valné zhromaždenie koná 1x do roka, pričom Valné zhromaždenie je najvyšším rozhodujúcim orgánom klubu. Členom klubu, je každý, kto má nejakú spojitosť s klubom a zaplatil v uplynulom roku členský poplatok. Aby bolo Valné zhromaždenie uznášaniaschopné je potrebné aby sme sa zišli v nadpolovičnej väčšine členov klubu. Je to príležitosť pre nás všetkých na stretnutie, kde sa môžeme porozprávať o uplynulej a budúcej hokejovej sezóne.

Výbor HCZM.