Tréningy 5. týždeň a informácie

Tréningy počas týždňa sú v rovnakých časoch ako minulý týždeň. Kalendár tréningov si môžete sledovať prostredníctvom aplikácie Paysy, alebo cez webový prehliadač po prihlásení do Paysy. Viete tam okrem iného nahlásiť aj neprítomnosť (ospravedlnenku) z tréningu.

D ô l e ž i t é:

V stredu po tréningu cca o 19:20 sa uskutoční krátky rodičovský míting kategórie prípravka, kde je hlavný tréner Ivan Čiernik. Prosím o účasť rodiča pokiaľ to bude možné aj v prípade, že hráč nebude na tréningu.

Na nedeľu poobede sa plánujú vonkajšie zápasy v stredisku Hodruša pre kategóriu predprípravka a 5+. Bližšie informácie a nominácia ešte bude zverejnená.

Pekný a úspešný týždeň.

Informácie

Informácia pre všetkých hráčov.

Od januára sa budú platiť okrem sezónneho poplatku 30€ aj mesačné členské poplatky a to nasledovne: hráči mladší ako 1.9.2013 budú platiť mesačne 15€, hráči pred týmto dátumom (starší) budú platiť mesačne 25€. Poplatky sa budú vyberať na účet, pričom budú chodiť oznámenia na email, resp. notifikácie pomocou aplikácie. Informácie k tomuto ešte v krátkej dobe poskytneme.

Informácia hráčom kategória prípravka:

Od tohoto týždňa sa stal hlavným trénerom tejto kategórie tréner Ivan Čiernik. Postupne budú prebiehať niektoré zmeny, preto prosím sledujte aktuálne informácie.

Dôležité pre tento týždeň:

Pribudol tréning v sobotu.

Zraz na štadióne bude bývať 45 min pred tréningom na ľade.

Takže zrazy sú:

streda: 17:30

štvrtok: 17:30

sobota: 6:45

Prosíme Vás aby ste nemeškali.

Prevádzka zimného štadióna – poďakovanie mestu Zlaté Moravce

Otvorenie zimného štadióna Zlaté Moravce by v sezóne 2022/2023 pre vysoké ceny energií nebolo možné bez podpory mesta Zlaté Moravce. Formou poskytnutia mimoriadnej dotácie z rozpočtu podporilo mesto Zlaté Moravce prevádzku. Poďakovanie patrí vedeniu mesta, osobne p. primátorovi Dušanovi Husárovi za konštruktívny prístup pri riešení vzniknutej situácie k spokojnosti občanov mesta Zlaté Moravce a širokého okolia.

Informácie k sezóne 2022/2023 na ľade

S potešením vám oznamujeme, že sa nám podarilo aspoň na určitú dobu sprevádzkovať ľad. Budú prebiehať tréningy detí, ktoré budú mať záujem. Tréningy budú prebiehať v dvoch úrovniach. Prvá úroveň „Prípravka“ je určená pre deti do 4. ročníka ZŠ a začínajúce deti. Druhá úroveň nazvaná „Individuál“ je určená pre deti, ktoré už zvládajú základy korčuľovania a chcú sa zdokonalovať v korčuľovaní a v práci s hokejkou. Hlavné slovo v tom, kto je schopný absolvovať tréningy „Individuál“ budú mať tréneri. Tréningy pre členov klubu budú zdarma. Členský poplatok je potrebné zaplatiť do konca budúceho týždňa. V prípade nezaplatenia členského poplatku bude tréning spoplatnený. Tréner má právo nevpustiť na ľad nikoho, kto nesplnil ani jednu podmienku. Členský poplatok je jednorazový na sezónu a je vyberaný za osobu, kde pri neplnoletých osobách to je zákonný zástupca. Z toho vyplýva, že pri súrodencoch je spoplatnený iba 1x. Tréningy prípravky budú vedené trénermi Bartekom a Slovákom. Tréningy individuál budú viesť tréneri Dobrý, Bartek.

Prvé tréningy začínajú už v pondelok 5.12.

Pre prípravku budú bývať tréningy v pondelok, stredu a piatok v nasledovných časoch: Pondelok 16:30 – 17:45 Streda: 16:30 – 17:45 Piatok: 18:30 – 19:45

Tréningy Individual budú prebiehať v Pondelok 18:00 – 19:00 Streda 18:00 – 19:00

Na tréningy treba prichádzať 30 min pred začiatkom tréningu na ľade.

Ukončenie tréningov

Hokejoví priatelia. Musím vám s poľutovaním oznámiť, že hokejové tréningy budú od ďalšieho týždňa zrušené. Je vysoko pravdepodobné, že zimný štadión túto sezónu nebude možné prevádzkovať z dôvodu vysokých cien energií, ktoré za posledné dva
mesiace nastúpali na neúnosné výšky. Bolo by zároveň od nás nezodpovedné držať vás v nádeji, že sa deti dostanú na ľad, keď vieme že to nebude možné. Myslím, že väčšina sa už zariadila, pretože táto informácia sa k vám už isto dostala. Pre ostatných, ktorí by chceli
aby sa deti ďalej venovali hokeju je možnosť zapojiť sa na tréningy v Nitre alebo v Leviciach. Čo sa týka Levíc bude tam v prípravke pravdepodobne pôsobiť tréner Dobrý, ktorý vám napíše ďalšie informácie ako je možné sa zapojiť. Je nám to naozaj ľúto ale bez ladu sa hokej nedá robiť. Preto zatiaľ bude HC Zlaté Moravce fungovať iba v spánkovom režime do momentu kým sa nezmenia podmienky pre možné fungovanie zimného štadióna čo za stávajúcich podmienok nie je možné.

prezident klubu
Marian Pánik