Prevádzka zimného štadióna – poďakovanie mestu Zlaté Moravce

Otvorenie zimného štadióna Zlaté Moravce by v sezóne 2022/2023 pre vysoké ceny energií nebolo možné bez podpory mesta Zlaté Moravce. Formou poskytnutia mimoriadnej dotácie z rozpočtu podporilo mesto Zlaté Moravce prevádzku. Poďakovanie patrí vedeniu mesta, osobne p. primátorovi Dušanovi Husárovi za konštruktívny prístup pri riešení vzniknutej situácie k spokojnosti občanov mesta Zlaté Moravce a širokého okolia.

Informácie k sezóne 2022/2023 na ľade

S potešením vám oznamujeme, že sa nám podarilo aspoň na určitú dobu sprevádzkovať ľad. Budú prebiehať tréningy detí, ktoré budú mať záujem. Tréningy budú prebiehať v dvoch úrovniach. Prvá úroveň „Prípravka“ je určená pre deti do 4. ročníka ZŠ a začínajúce deti. Druhá úroveň nazvaná „Individuál“ je určená pre deti, ktoré už zvládajú základy korčuľovania a chcú sa zdokonalovať v korčuľovaní a v práci s hokejkou. Hlavné slovo v tom, kto je schopný absolvovať tréningy „Individuál“ budú mať tréneri. Tréningy pre členov klubu budú zdarma. Členský poplatok je potrebné zaplatiť do konca budúceho týždňa. V prípade nezaplatenia členského poplatku bude tréning spoplatnený. Tréner má právo nevpustiť na ľad nikoho, kto nesplnil ani jednu podmienku. Členský poplatok je jednorazový na sezónu a je vyberaný za osobu, kde pri neplnoletých osobách to je zákonný zástupca. Z toho vyplýva, že pri súrodencoch je spoplatnený iba 1x. Tréningy prípravky budú vedené trénermi Bartekom a Slovákom. Tréningy individuál budú viesť tréneri Dobrý, Bartek.

Prvé tréningy začínajú už v pondelok 5.12.

Pre prípravku budú bývať tréningy v pondelok, stredu a piatok v nasledovných časoch: Pondelok 16:30 – 17:45 Streda: 16:30 – 17:45 Piatok: 18:30 – 19:45

Tréningy Individual budú prebiehať v Pondelok 18:00 – 19:00 Streda 18:00 – 19:00

Na tréningy treba prichádzať 30 min pred začiatkom tréningu na ľade.

Ukončenie tréningov

Hokejoví priatelia. Musím vám s poľutovaním oznámiť, že hokejové tréningy budú od ďalšieho týždňa zrušené. Je vysoko pravdepodobné, že zimný štadión túto sezónu nebude možné prevádzkovať z dôvodu vysokých cien energií, ktoré za posledné dva
mesiace nastúpali na neúnosné výšky. Bolo by zároveň od nás nezodpovedné držať vás v nádeji, že sa deti dostanú na ľad, keď vieme že to nebude možné. Myslím, že väčšina sa už zariadila, pretože táto informácia sa k vám už isto dostala. Pre ostatných, ktorí by chceli
aby sa deti ďalej venovali hokeju je možnosť zapojiť sa na tréningy v Nitre alebo v Leviciach. Čo sa týka Levíc bude tam v prípravke pravdepodobne pôsobiť tréner Dobrý, ktorý vám napíše ďalšie informácie ako je možné sa zapojiť. Je nám to naozaj ľúto ale bez ladu sa hokej nedá robiť. Preto zatiaľ bude HC Zlaté Moravce fungovať iba v spánkovom režime do momentu kým sa nezmenia podmienky pre možné fungovanie zimného štadióna čo za stávajúcich podmienok nie je možné.

prezident klubu
Marian Pánik

Stretnutie – posezónna akcia / valné zhromaždenie 7.5.2022

Pripomíname rodičom, deťom a členom klubu, že posezónne stretnutie je už zajtra 7.5.2022 od 14:00 hod. na Ranči Nový dvor, Malý Lapáš 1 – Majer. Oblečenie neformálne / športové. Zo Zlatých Moraviec je zabezpečený autobus, ktorý vyráža od zimného štadióna o 13:00 hod. a vracia sa cca o 18:00 hod. Tešíme sa na vás.

Stretnutie členov klubu / Valné zhromaždenie 7.5.2022

Pozývame všetkých členov hokejového klubu HC Zlaté Moravce (rodičov, mladých, deti) na stretnutie po sezóne. Bude sa variť guláš, opekať, pre deti budú nachystané športové aktivity. Zároveň by sme spravili aj Valné zhromaždenie členov klubu, na ktorom sa bude voliť nový výbor klubu. Preto každý kto by sa chcel podieľať na vedení klubu má možnosť sa prihlásiť za člena výboru a prejsť následnou voľbou. Základné občerstvenie bude nachystané, ak by ste však chceli doniesť niečo dobré pod zub sladké či slané budeme vďační. Stretnutie sa bude konať v sobotu 7.5.2022 od 14:00 hod. na Ranči Nový dvor, Malý Lapáš 1 – Majer. Zo Zlatých Moraviec zabezpečíme autobus, ktorý by vyrážal od zimného štadióna o 13:00 hod. Tešíme sa na vás. Budeme radi keď sa po dlhšej dobe opäť stretneme bez akýchkoľvek obmedzení a prežijeme spoločne príjemné popoludnie.

Výbor HC Zlaté Moravce

Mapka kde sa nachádza ranč:

Poďakovanie Nitrianskemu samosprávnemu kraju

Hokejový klub HC Zlaté Moravce podal projekt v rámci podpory športu Nitrianskym samosprávnym krajom pod názvom „ Rozvoj športovej činnosti v kategórií prípravka, mladší,starší žiaci“, ktorý bol schválený v hodnote 750€.

Za pomoci týchto finančných prostriedkov sme realizovali nákup tréningových pomôcok a nákup hokejovej výstroje.

Hokejový klub HC Zlaté Moravce týmto ďakuje Nitrianskemu samosprávnemu kraju za poskytnutie finančného príspevku..

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou

Nitrianskeho samosprávneho kraja.