OZNAM

Po zasadnutí výkonného výboru prechádzame od 18.5.2020 z online tréningov na riadne tréningy letnej prípravy, a to nasledovne:

Tréningy 5. ročník a prípravka:

  • Pondelok 17:15 – 18:30
  • Streda 17:15 – 18:30
  • Piatok 17:15 – 18:30

Tréningy budúci 6. a 7. ročník:

  • Pondelok 16:00 – 17:15
  • Streda 16:00 – 17:15
  • Piatok 16:00 – 17:15

Účasť na tréningoch je pre všetkých hráčov nasledujúcej sezóny (s rúškom) povinná. Dieťa, ktoré javí príznaky akéhokoľvek ochorenia sa tréningu nezúčastňuje. Ak je dieťa choré, rodič informuje trénerov telefonicky.