Brigáda na zimnom štadióne 15.9. a 22.9.2018

Dobrý deň. Tak ako každý rok vás prosíme o pomoc pri skultúrnení priestorov zimného štadióna. Tento rok sme sa rozhodli pre dva sobotné termíny brigád a to 15.9. a 22.9. vždy so začiatkom od 9:00 hod. Počas brigády by sme chceli spraviť nasledovné:
upratať šatne, vymeniť záchody na ženskom WC, dokosiť, umyť plexisklá na mantineloch, vymalovať bránkoviská…

Prosíme keby ste sa mohli zúčastniť aspoň jedného termínu, a doneste si so sebou pomôcky, podľa toho na čom by ste sa chceli podieľať.

Za každú pomoc ďakujeme.

Výbor HCZM.

 

Informácie k termínom budúcich tréningov

Dobrý deň,

keďže sa začína nový školský rok a budete iste riešiť aj iné aktivity a krúžky pre deti,
dávame informáciu o termínoch hokejových tréningov pre jednotlivé kategórie:

Tréningy prípravka budú bývať:
Pondelok 18:30 – 19:30
Streda 18:30 – 19:30
Štvrtok 18:00 – 19:00

Tréningy kategórie prípravka začínajú od 10.9.2018. Rozpis bude zverejnený.

Tréningy starší žiaci budú:
Pondelok 16:00 – 17:00
Streda 16:00 – 17:00
Piatok 16:00 – 17:00

Tréningy mladší žiaci budú:
Pondelok 17:15 – 18:15
Streda 17:15 – 18:15
Piatok 17:15 – 18:15

Zápasy ml. a st. žiakov budú bývať v nedeľu. Prvý zápas by sa mal hrať 23.9.2018.

Výbor HCZM.