Poďakovanie za brigádu v rámci projektu „Naše mesto- Ukážte sa v lepšom svetle“

Srdečne Ď A K U J E M E všetkým, ktorí sa v sobotu zúčastnili brigády na zimáku,
v rámci projektu „Naše mesto- Ukážte sa v lepšom svetle“. Podarilo sa spraviť všetko, čo bolo v úmysle. Umyli sa šatne detí, betónová plocha v hale, vykosilo sa nové ihrisko i ostatné plochy, vyčistil sa chodník pri novom ihrisku a vysadili sa stromčeky. Deti sa schuti zahrali a rodičia čo to pogrilovali. Ešte raz ĎAKUJEME.

Pozvánka na brigádu v sobotu 8.6.2019

V rámci projektu „Naše mesto- Ukážte sa v lepšom svetle“, do ktorého sme sa ako HC ZM prihlásili, organizujeme brigádu. Brigáda je určená na údržbu betónovej plochy – umytie, maľovanie čiar, upratanie šatní našich detí, aby boli pripravené na novú sezónu a úpravu vonkajšieho priestoru, kde by mali deti v budúcnosti priestor na letnú prípravu.

Brigáda sa bude konať dňa 8.6.2019 o 9.00 hod.

Ste na ňu pozvaní všetci rodičia spolu s deťmi. Deti môžu využiť čas na hru, v prípade záujmu môžu aj pomôcť.

Tešíme sa na Vás, na opätovné stretnutie a samozrejme na to, že môžeme zveľadiť priestory, v ktorých naše deti radi trávia svoj voľný čas.