Poďakovanie Nitrianskemu samosprávnemu kraju

Hokejový klub HCZM v roku 2019 nakúpil hokejovú výstroj pre našich malých, mladých hokejistov v celkovej sume 1320 Eur. Tento projekt pod názvom „ Rozvoj športovej činnosti kategórií prípravka, mladší, starší žiaci“  bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Aj vďaka tomuto získanému finančnému príspevku v sume 1320 Eur od NSK si rodičia pre svoje deti môžu zapožičať hokejovú výstroj za symbolickú sumu. Tento projekt bol Realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

HCZM ďakuje v mene všetkých rodičov  mladých hokejistov za poskytnutý finančný príspevok.

 

Informácie k zápasu 23.11.2019 HK Nové Mesto nad Váhom – HCZM

Nominovaní hráči:

Šurda, Urban, Juríková, Kováč, Mihalík, Minár, Poliak, Sahaj, Tonkovič, Vykoukal, Jambrikovič, Tkačivský, Záborský, Porubčan

Informácie:
Zraz v sobotu na zimnom štadióne v Zlatých Moravciach o 6:25 hod.

Odchod autobusu zo Zlatých Moraviec o 6:35 hod.
V Nitre budeme stáť pri Olympii cca o 7:00 hod. Všetci, ktorí máte svoj dres
Zlatých Moraviec (modrý) nezabudnite si zobrať aj so štucňami.
Ostatní dostanú dres a štucne na mieste.

Ak chce niekto prísť priamo na miesto, treba tam byť  o 8:15 hod.
Dajte vedieť trénerovi, pokiaľ idete sami priamo do Nového Mesta.

Ide veľký autobus, zmestia sa aj rodičia do zaplnenia autobusu.
Zápas začína o 9:30 hod.